Trade Marketing và Truyền Thông

Thiết lập hoặc mở rộng kênh phân phối: Kênh trường học, siêu thị, công ty, hộ gia đình – Phát mẫu sản phẩm và ghi nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ khách hàng – Thiết kế, thi công, chấm điểm, kiểm tra trưng bày Point Of Sale Materials (POSM): kệ, quầy, booth, bảng hiệu.