Phương pháp marketing

Những phương pháp marketing 0 đồng trên các phương tiện mạng xã hội mà các doanh nghiệp nên sử dụng Phương Pháp số 1: Có đi có lại số 2: Không tạo ra “đống rác” số 3: Chọn giờ chia sẻ số 4: Tạo ra giá trị cho cộng đồng số 5: Là con bò đen trong đám bò vàng số 6: Kết bạn đúng đối tượng số 7: Minh bạch thông tin số 8: Nói ít - làm nhiều - không phán xét người khác
SỨC MẠNH CỦA LINH VẬT THƯƠNG HIỆU: CHÌA KHÓA GIÚP CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG
Mỗi khi đến các sự kiện lớn như lớn chúng ta lại được biết đến một loại linh vật mới. Vậy câu hỏi đặt ra, liệu Linh vật có phải là một yếu tố thương hiệu? Linh vật thương hiệu đóng vai trò như thế nào trong quá trình branding.