Thông Điệp

Truyền Thông mang sứ mệnh "giữ hồn "cho thương hiệu Trong hoạt động xúc tiến thương mại ,truyền thông đóng vai trò có thể giúp doanh nghiệp truyền tải những thông điệp nhất định đến khách hàng cũng như nhóm công chúng của họ . Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng thì những thông điệp ý nghĩa sẽ truyền đi và tiếp cận những đối tượng khách hàng mục tiêu được nhanh chóng và dễ dàng